خانه / تفاوت بین ارتقا به کاربر ویژه و ثبت رزومه کاری

تفاوت بین ارتقا به کاربر ویژه و ثبت رزومه کاری

کارجویانی که با خرید حق عضویت به قیمت هفت هزار و پانصد تومان کاربری خود را ارتقا می دهند فقط می توانند تمامی استخدامی های مناطق ویژه را مشاهده فرمایند.  و ارسال رزومه کاری به عهده ی خودشان است.
کارجویانی که ثبت رزومه کاری را با مبلغ پانزده هزار تومان خریداری میکنند ، علاوه بر اینکه به کاربر ویژه ارتقا پیدا میکنند ، رزومه کاریشان از طریق سامانه به کارفرمایان متقضی نشان داده می شود و باعث صرفه جویی در وقت و ارسال رزومه تان قبل از منقضی شدن آگهی می شود.
لازم به ذکر است کسانی که رزومه ی خود را در سامانه به ثبت می رسانند نیازی به خرید مجدد حق عضویت یا کاربری ویژه را ندارند.