دپارتمان تخصصی فروش بیمه سامان درنظر دارد ،در راستای تکمیل شبکه فروش خود به تعداد محدودی از افراد واجد شرایط کد کارشناسی فروش بیمه در استان گیلان اعطا نماید.
آدرس ایمیل: sz.m1.seif@gmail.com

نمایندگی بیمه سامان گیلان
Tagged on: