یک فروشگاه زنجیره ای در راستای توسعه صنعت خرده فروشی مدرن اقدام به راه اندازی شعبه دوم خود ، در خیابان فاطمی #تهران نموده است :

⬅️لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت / اقتصاد / بازرگانی

⬅️فوق دیپلم یا لیسانس روابط عمومی / مدیریت / علوم اجتماعی

⬅️لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی / کیفیت / دامپزشکی

⬅️لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت / اقتصاد / بازرگانی / غذایی

⬅️لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت / اقتصاد / بازرگانی

⬅️فوق دیپلم یا لیسانس و یا فوق لیسانس در تمامی رشته ها

⬅️دیپلم یا فوق دیپلم و یا لیسانس نقاشی / گرافیک / طراحی / معماری

(استخدام ۲۳ ردیف شغلی در#تهران)

🔺جزئیات بیشتر :
💎 https://goo.gl/owHXEv

استخدامی فروشگاه زنجیره ای – تهران