یک واحد تولید کاغذ در استان مازندران جهت تکیمل کادر فنی و تولیدی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

📢عناوین شغلی مورد نیاز:
⬅️مهندسی خمیر و کاغذ
⬅️مهندسی شیمی
⬅️مهندسی برق و کنترل
⬅️کارشناس شیمی و فیزیک
⬅️مهندسی مکانیک و سیالات

🔺جزئیات بیشتر :
💎 https://goo.gl/kSYXaS

برق،شیمی،مکانیک گوناگون
Tagged on: