🔷🔷🔷
یک شرکتی معتبر اقدام به جذب نیروی جهت مدیریت کارخانه تولید مواد غذایی در خارج از محدوده #تهران می نماید.
⬅️رشته های صنایع غذایی
⬅️مدیریت و رشته های مرتبط
🔺

یک شرکتی معتبر اقدام به جذب نیروی جهت مدیریت کارخانه تولید مواد غذایی در خارج از محدوده تهران می نماید.

با شرایط ذیل:

  • رشته های صنایع غذایی
  • مدیریت و رشته های مرتبط
  • دارای ۳ الی ۵ سال سابقه مفید و مرتبط
  • ساکن تهران، ساوه، مامونیه و شهرهای اطراف و زرندیه

افراد واجد شرایط رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند.

ایمیل: rezume1989@gmail.com

صنایع غذایی ، مدیریت
Tagged on: