به کارشناس‎ صنایع ‎غذایی‎ آقا یا خانم با سابقه در زمینه لبنیات دارای گواهینامه مسئول فنی و کنترل کیفیت در تهران نیازمندیم.

تلفن : ۲۶۴۰۰۳۵۷

ارسال رزومه به : info@bisacodairy.com

 

به یکنفر لیسانس صنایع غذایی خانم جهت همکاری در یک واحد تولیدی واقع در شهرک چناران خراسان رضوی نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۳۹۹۵۸۰۰۲۲

صنایع غذایی – خانم
Tagged on: