یک شرکت جهت انجام قراردادهای خود،نیاز به افراد در رشته های مخابرات و الکترونیک، جهت نصب وراه اندازی سیستم های مخابراتی در تهران نیازمند است.
لطفا رزومه خود را ارسال نمایید :
rgsinfo95@gmail.com

 


برای راحتی کار و قرار دادن رزومه ی شما در بایگانی سامانه و در اختیار قرار دادن کارفرمایان می توانید از طریق فرم ارسال رزومه اقدام نمایید.

استخدام یک شرکت در رشته های مخابرات و الکترونیک در تهران