یک شرکت پیمانکاری با رتبه ٣ در منطقه بندر صادراتی ماهشهر به یک نفر کارشناس hse با سابقه بیش از ۵ سال کار مرتبط و آشنایی با کلیه تهیه داکیومنت ها و صورتجلسات مرتبط با hse به صورت پاره وقت جهت تهیه صورت وضعیت نیازمند است.
لطفا در تایم کاری فقط تماس بگیرید.
شماره تماس :
۰۹۳۵۳۷۸۶۳۳۰

کارشناس hse
Tagged on: