استخدام مهندس در حوزه نفت،گاز و پتروشیمی
۱- مهندس مکانیک
۲- مهندس ابزار دقیق
سابقه کا ی : حداقل ۲ سال در زمینه فروش تجهیزات نفت و گاز

واجدین شرایط و علاقمندان رزومه کاری خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایند:
CommerciaL2@badranpneumatic.com

استخدام مهندس در حوزه نفت،گاز و پتروشیمی
Tagged on: