خانه / ثبت نام و ارتقا به کاربر ویژه

ثبت نام و ارتقا به کاربر ویژه

خرید حق عضویت و ارتقا به کاربر ویژه

برای مشاهده و استفاده از کلیه خدمات استخدام عسلویه از طریق فرم ثبت نام و خرید اشتراک زیر میتوانید اقدام نمایید.
عضویت ها به سه صورت زیر می باشد:

پلن برنزی : یک ماهه به مبلغ ۷/۰۰۰ تومان (هفت هزار تومان)
پلن نقره ای : سه ماهه به مبلغ ۱۴/۰۰۰ تومان (چهارده هزار تومان)
پلن طلایی : ۶ ماهه به مبلغ ۲۴/۰۰۰ تومان (بیست و چهار هزار تومان)

ثبت نام اکانت جدید

سطح اشتراک خود را انتخاب کنید